پروژه سالن رنگ شماره 2 کارخانه ایران خودرو
موضوع:
اجرای کارهای ساختمانی، سقف های پیش ساخته، دودکش 50 متری بتنی و مخازن تست رنگ و فونداسیونهای ماشین آلات. پروژه فوق در مجموعه کارخانجات خودروسازی ایران خودرو در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج واقع گردیده است. سطح اشغال پروژه m² 6500 و در 5 طبقه اجرا گردیده است. طبقه اول شامل تاوه بتنی به ضخامت cm 60 و سایر طبقات به مساحت m² 25000 از دالهای بتنی پیش ساخته تشکیل گردیده که cm 10 بتن نهایی نیز بر روی آن اجرا شده است.
در زیر زمین پست اختصاصی برق، مخزن بتنی رنگ و همچنین کانال اگزاست منتهی به دودکش بتنی به ارتفاع m 50 اجرا شده است. حجم بتن m³ 26000 و آرماتور مصرفی 2800 تن بوده است.
 

شرکت ایران خودرو سازه

شرکت مهندسین مشاور تدبیر صنعت

 کارفرما

مشاور

 شرکت مهندسین مشاور تدبیر صنعت نظارت
1379
 شروع
 1380 پایان
 100% درصد پیشرفت
 تهران محل پروژه