چاپخانه روزنامه همشهری
موضوع:
کارهای ساختمانی و سازه های فلزی و بتنی، فونداسیون ماشین آلات، ساختمانها، کارهای تاسیسات برقی و مکانیک

شرکت روزنامه همشهری

شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت

 کارفرما

مشاور

شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت
 نظارت
 1383

 شروع
 1386 پایان
100%
 درصد پیشرفت
 تهران محل پروژه